Profili i nosači

Profili i nosači su osnovni elemnti u izgradnji različitih čeličnih konstrukcija u građevinarstvu i industriji. Po načinu izrade mogu biti toplo valjani ili hladno oblikovani profili (HOP).

HLADNO OBLIKOVANI PROFILI (HOP) HLADNO OBLIKOVANI PROFILI (HOP)

HLADNO OBLIKOVANI PROFILI (HOP)

Čelične konstrukcije ponekad zahtevaju upotrebu profila specifičnih dimenzija. Hladno oblikovani profili su često najbolje i najisplativije rešenje sa aspekta tehničkih i ekonomskih zahteva.

Detaljnije
TOPLOVALJANI NOSAČI TOPLOVALJANI NOSAČI

TOPLOVALJANI NOSAČI

Toplovaljani nosači se izrađuju u različitim oblicima. Najčešći toplovaljani čelični nosači koji se primenjuju su obliku L, U i I profila. U zavisnosti od tehničkih karakteristika postoje različite vrste „I“ profila, a najčeće u primeni su HEA, HEB i IPE profili.

Detaljnije
Kalkulator težine Uporedni standardi čelika